แบบรายงาน อสม.เพิ่มเติมไข้หวัดใหญ่ 2009 แบบใหม่
 ณัฐดนัย จันทา เวลา : 2009-08-21 11:37:24

 

 

 

แบบรายงาน อสม.เพิ่มเติมไข้หวัดใหญ่ 2009 แบบใหม่ ให้ สอ.ทุกแห่งได้ดาวโหลดแบบฟอร์ม แล้วดำเนินการ 1. ให้อสม.ดำเนินการตามแบบฟอร์มของ อสม.รายบุคคล รวบรวมเป็นภาพรวมของหมู่บ้านตามแบบ มบ.1 2.สถานีอนามัยรวบรวมจากทุกหม่บ้าน(มบ.1) แล้วสรุปผลงานเป็นภาพรวม ตามแบบ ตบ.1 3. จัดทำ 2 ชุด เก็บสำเนา สอ. 1 ชุด ส่งให้อำเภอ 1 ชุด (เหมือนเดิม) โดยให้เริ่มใช้แบบฟอร์มนี้ตั้งแต่รายงาน อสม.ของเดือนสิงหาคม 2552 เป็นต้นไป

 

 

 ไพล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 57 Kb   เข้าดู 634 ครั้ง  ดาวน์โหลด 178 ครั้ง

กลับหน้าหลัก